Proposal kegiatan remaja mesjid menyambut Isra Mi'raj nabi Muhammad SAW

IKRAM  (IKATAN REMAJA MASJID) AL-MUHAJIRIN 

Alamat: perumahan bali indah desa.setia mulya  ,tarumajaya-Bekasi

Nomor                        : 001/ikram.24/VI/2010

 

Lampiran             : 1 (satu) berkas
Hal                          :  PERINGATAN HARI BESAR ISLAM (Isra mi’ raj Nabi Muhammad saw)
Kepada Yth,
Bapak /Ibu………………….
Di
Tempat
Assalamualaikum wr.wb
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT dengan ini kami mengadakan acara peringatan Hari Besar Islam.untuk mendekatkan tali  silaturahmi dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita nabi besar  Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita semua dan yang selalu kita ikuti sunahnya. teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa barada dalam lindungan Allah SWT.
Selanjutnya  kami dari Panitia Remaja masjid Al-Muhajirin perumahan bali indah akan mengadakan acara peringatan hari besar islam isra mi’raj di perumahan bali indah.
Sehubungan dengan ini kami mengajak Bapak/Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam acara yang akan kami adakan yang mencakup kegiatan islami agar kita bertambah keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT.Semoga dengan kegiatan ini dapat menambah ilmu yang bermanfaat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya.
Dengan kegiatan ini kami memohon bantuan Bapak/Ibu untuk kelancaran kegiatan tersebut dan kami harapkan bantuan serta doa untuk kelangsungan acara yang kami selenggarakan.
Demikian pengajuan permohonan proposal kegiatan hari besar islam peringatan Isra mi’raj kami sampaikan dengan harapan dapat tanggapan yang positif dan atas bantuan bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr.wb
Ketua                                                                                                                                                    Sekretaris
(Rahmat Soleh)                                                                                                                                 (Linda Rustiani)
Mengetahui
Ketua Pembangunan Masjid
PROPOSAL KEGIATAN
PERINGATAN ISRA MI’RAJ NABI MUHAMMAD SAW
1431 H
MASJID AL-MUHAJIRIN PERUMAHAN BALI INDAH

  1. I. Pendahuluan
Ukhuwah islamiyah harus terus menerus dibangun dan dipelihara dimuka bumi ini sebagai penjabaran dari aplikasi aktif seluruh ummat muslim dalam menjaga kemaslahatan di dunia dan akherat.
Dengan peringatan hari besar islam untuk mengingat sejarah perjalanan nabi Muhammad SAW dari masjidil Haram ke masjidil aqso yang didalamnya yaitu perintah menjalankan sholat lima(5)waktu sehari semalam.Berdasarkan sejarah nabi mari kita petik pelajaran dari perjalanan nabi Muhammad SAW  selalu berpegang teguh dengan tali silaturahmi dan kesabaran dan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT.Dan semoga Allah selalu member I taufik dan hidayahnya kepada kita semua.
Amin …amin…ya robbal alamin

  1. II. Maksud dan Tujuan Kegiatan
Maksud dan tujuan kegiatan ini antara lain:
a.Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT
b.Menjalin tali silaturahmi antara remaja,tokoh masyarakat perumahan bali indah dan sekitarnya.
  1. III. Tema Kegiatan
Meningkatkan Ibadah kapada Allah

IV.    Dasar Kegiatan
1. Program yang ada di Ikatan Remaja Islam Al-Muahjirin (IKRAM) 2010
2. Agenda Kegiatan Tahunan dalam Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
3. Program kegiatan Rukun Warga (RW 07) Perum. Bali Indah

V.     Waktu dan Tempat Kegiatan
1. Waktu Kegiatan
Hari : Minggu
Tanggal : 11 Juli 2010
Waktu : 08.00 s/d. 11.00 WIB
2. Tempat Kegiatan
Masjid Al-Muhajirin
Perumahan Bali Indah

VI.    Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam 1431 H
1. Penanggung Jawab                                :
2. Ketua                                           :
3. Sekretaris                                   :
4. Bendahara                                 :
5. Humas                                         :
6. Koordinator Acara                   :
7 Koordinator Perlengkapan   :
Anggota                           :
8. Pembantu Umum                   : Ibu-ibu Majlis Ta’lim
Para Ketua RT Di RW 07

VI. Rancangan Anggaran Biaya Kegiatan
No Uraian Jumlah (Rp) Ket
1 Konsumsi

2 Sound sistem

3 Spanduk

4 Muballig

5 Panggung dan Tenda

6 Transfort

7 Dokumentasi

8 Lain-lain


Jumlah

Terbilang ” ”

VIII. Penutup
Demikian Proposal kegiatan Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1431 H yang dilaksanakan di masjid Al-Muhajirin peru. Bali Indah Bekasi, semoga kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar serta dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk penyempurnaan kegiatan berikutnya.

                                                              Bekasi, 25 Juni 2010

                                                                    Mengetahui,

Ketua Pelaksana                           Ketua Ikatan Masjid Al-Muhajirin    ______________                               ____________________


PROPOSAL KEGIATAN
PERINGATAN ISRAMI’RAJ NABI MUHAMMAD SAW
1431 H
IKATAN REMAJA MASJID AL-MUHAJIRIN (IKRAM)
Di susun Oleh :
Panitia Isra Mi’raj 1431 H
IKATAN REMAJA MASJID
AL-MUHAJIRIN
Perumahan Bali Indah Bekasi

0 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...