Esai bahasa sunda - kasehatan huntu kacida pentingna

Esai bahasa sunda - kasehatan huntu kacida pentingna

Kagunaan gigi teh henteu ukur keur yapek kadahareun hungkul lain oge salaku tahap kahiji saacan abus ka saluran “pecernaan” sanajan kitu gigi oge ngabogaan kagunaan jang kaendahan. Ekeur eta, pola makan anu teu bener bakal ngaruhan kasehatan gigi lantaran gigi gampang katerap kuman, salah sahiji masalah anu mineng di hareupkeun nyaeta “gigi berlubang” . “gigi belubang” nyaeta hiji panyakit yen mun urang dahar , urang nyesakeun sesa-sesa kadaharan dina huntu anu henteu di bersihkeun.  Nu ngakibatkeun kuman-kuman dina jero nyerang gigi nepika bolongna. “gigi berlubang” bisa nyerang saha wae, anu marales ngagosok huntu. Saenggeus “gigi berlubang” hal anu kudu dilakukeun nyaeta indit ka dokte gigi , mun henteu gewat di tulungan eta panyakit bakal leuwih parah , ulah aya rasa sieun atawa haroream ati indit ka dokter gigi mah. Nyeri gigi oge biasana nyebabkeun nyeri sirah jeung ngabengkakna pipi hal ieu biasana ngangganggu kana aktifitas sapopoe. Aya sababaraha hal anu bisa nyegah eta panyakit, diantarana ngurangan kadahaan amis, nganggosok gigi taratur make odol, jeung urang oge kudu rajin pariksa ka dokter.

0 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...