Contoh naskah drama lucu untuk 4 orang

Contoh naskah drama lucu untuk 4 orang

Dina hiji poe di ayakeun lomba kuis di lembur Benteng jaya.
Dwi, riyan jeung diyan  palomba-lomba ngajawab pertanyaan.
Partanyaan kahiji

MC         :    wilujeng sumping para pamirsa, kapanggih deui sareng abdi Udin tomket dina  acara                     kuis , langsung bae partanyaan kahiji,
                    tangkal cau  anu leutik keneh, pas engke gede bakalan buahan atawa moal ??
Riyan       :    Nyaheu’eulah buahan.
MC         :    salah.
Dwi         :    nyamoal ah.. piraku tangkal cau aya buahan, nya tangkal caumah lamus geus gedemah
                   Cauan lain buahan.
MC         :    Betul pisan…

Partanyaan ka-2
MC         :   oke ayeuna partanyaan kadua, lamun hayam berkokok berarti  harimau..??
Dwi         :   etamah gampang pisan atuh, nya harimau  mengaung.
MC         :   kurang bener.
Dian        :   wah si dwi gagal yeuh, hari-mau pagi atuh.
MC         :   betul, riyan meunang point 2.

Partanyaan ka-3
MC         :   Langsung bae partanyaan katilu. Aya hiji pemoro anu bade nembak manuk blekok anu
                   ngajajar   di tangkal buah aya 10 ekor. Pamoro ete terus nembak blekok eta beunang hiji
                   blekok. Tah blekok nu ngajajar di tangkal tadi sesa baraha..??
Dian        :   Nya sesa 9 atuh ah.
MC         :   salah.
Dian        :   hoh, salah geuning.
Riyan       :   Lamun blekok eta ditembak hiji,nya berarti blekok na sesa 0, da anu blekok lainna halariberan
                    reuwaseun da ku sora tembakan eta.
MC         :   betul, riyan meunang point 2, Dwi meunang 2, sareng Dian 2.

Partanyaan ka-4
MC         :   partanyaan ka opat. Lamun aya kebo keur poof alias Ee, urang nempona kudu ti mana..??
Dwi         :   wah iyeumah pangalaman abdi, nya ti kajauhan atuh, lamun ti kadeukeutanmah engke abdi kena
                  poof kebo.
MC         :   Betul Dwi meunang point 2, jadi totalna 4.

Partanyaan ka-5
MC         :  nah ayeuna partanyaan kalima yeuh.  Hewan naon anu pangleutik-leutikna..??
Dian        :   nya piraku teunyaho ah. Abdi geus dibanten yeuh sataun piraku teu bisa ngjawab partanyaan
                  ieumah.
Riyan      :   hah, di banten ente naon wae..??
Dian       :   mulungan aqua.
Riyan      :  hahaha.. aya-aya wae manehmah ach.
Dian       :   Jawabanna incuna bakteri.
MC        :   betul. Dian meunang point dua deui. Jadi pont dian sareng point Dwi sami.

Partanyaan ka-6
MC         :   Ari di cekelmah empuk pekpeleye tapi lamun di takolmah sasadana pankgumbreng..??
 Riyan     :   Tah, iyeumah gampang. E’e hayam dina luhureun dreum.
MC         :   Betul, riyan, dwi sareng dian pointna sami.

Saenggeus eta, riyan dwi sareng dian istirah heula. Sabarian istirahat budak tiluan eta ngobrol lalaunan.
Dian       :  Yeuh weuy.. MC na tadi kos bonekanya..??!!
Dwi        :  Boneka naon..??
Dian       :  Boneka binatang Tomket.. hahaha..
Riyan     :  haha.. bisa wae ah.
Dian       :  pantesan ngaranna udin tomket.
Dwi        :  yeeh.. maneh ulah sok ngmongkeun batur. Dosa .
Dian       :   hehe.. cuman heureuy.

Saeunggeus istirahat acara kuis dimulai deui.
Partanyaan babak terakhir.
MC         :   Ok ayeuna babak penentuan saha anu bakalan meunang. Partanyaanna, saha ngaran Bapa
                    kuring..??
Dian       :   Hoh.. partanyaan na kos kieu geuning.?!!
Riyan      :   lamun ngaranna udin tomket, berarti ngaran bapana Obes tomket.
MC         :   Betul. Riyan meunang.

...Tamat…

0 komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...